Čestné prohlášení podnikatele,  živnostníka, OSVČ - pracovní cesta mimo hranice okresu či kraje

Nevíte si rady jak prokazovat své pracovní cesty, když denně "uděláte" více zakázek a není ve vašich silách tisknout pro policejní kontroly každou jednotlivou cestu zvlášť? Zkuste naši šablonu, argumentačně byste měli být vybaveni. Pokud máte plán jízd např. v kalendáři, e-mailu, poznámkovém bloku, měli byste mít vyhráno. My jsme si napsali jako místo výkonu práce Středočeský kraj a Prahu.
Pokutuje se nevyužití ochranných pomůcek při obsazení auta více osobami - myslete na to.

Šablona je zde - samozřejmě její použití a zodpovědnost je pouze na vás, neodpovídáme absolutně za nic, zejména za její neuznání, pokuty, ušlý zisk a podobně. Berte ji jako podaný prst těm, kteří jsou úplně v prdeli. Text si zkopírujte, vytiskněte, vyplňte. Není zač.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný ...................................................................., IČO: ............................., sídlem ............................................................................................, OP č.: ............................,
uvádím v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu v souvislosti s plněním pracovních povinností uvedených v živnostenském oprávnění spočívajících v: konzultaci, měření, dovozu, montáže, oprav a úprav stínící techniky a příslušenství na místě u zákazníka.
Místo výkonu pracovní činnosti je ....................................................................... kraj.
Konkrétní zakázky jsou dojednány smluvně i nesmluvně využitím komunikačních prostředků jako messenger, e-mail, sms a podobně a/nebo telefonicky. Rozpis cest je k nahlédnutí v elektronické podobě v mobilním zařízení podnikatele (e-mail, sms, kalendář a podobně).

Platí v době od 1.3.2021 do 31.3.2021

V ............................................. dne 1.3.2021, podepsán: .........................................